English
» Adran Ohio


Hygyrchedd

Mae Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995, a ddaeth i rym fis Rhagfyr 1996 gydag ail ran y darpariaethau yn cael eu gweithredu yn ystod Hydref 1999, yn ei gwneud hi'n ddyletswydd gyfreithiol ar wefan The Cambrian Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddarparu gwasanaeth o'r un safon i bawb waeth beth yw eu hanableddau.

O fewn rheswm bydd gwefan The Cambrian yn ymdrechu i gydymffurfio â gofynion y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth ynglyn â sut y gwnaethpwyd y wefan hon yn hygyrch, anfonwch e-bost at ohiocambrian@llgc.org.uk.