English
» Adran Ohio


Gwybodaeth am The Cambrian

Cyhoeddwyd The Cambrian rhwng 1880 a 1919, ac mae'n gylchgrawn sy'n gyfoethog â gwybodaeth am Gymry America a'u hanes. Bwriad y wefan hon, yn ei hamrywiaeth o opsiynau llywio, yw cynnig mynediad syml at y wybodaeth sydd yn The Cambrian. Bwriedir i'r amrywiaeth hon o opsiynau fod yn addas i holl ddefnyddwyr y wefan.

Rhoddir sylw arbennig i dalaith Ohio ar y wefan hon yn sgil y cysylltiad gyda Phroject Cymru-Ohio a'i noddwyr, Evan ac Elizabeth Davis.

Technegol

Gellir gweld y safle hwn ar ei orau drwy ddefnyddio Firefox 3 neu Internet Explorer 7 gyda cydraniad sgrin o 1024 x 768.

Darllenwyd ac atgynhyrchwyd testun gwreiddiol The Cambrian gan raglen OCR, ac fe'i cywirwyd yn rhannol. Er bod canran uchel iawn o'r testun chwiliadwy yn gywir, bydd rhai anghysonderau yn parhau.

Llywio trwy'r wefan

Dyluniwyd pob tudalen i alluogi'r defnyddwyr i gyrraedd prif adrannau'r wefan o fewn un neu ddau glic, ac ychydig gliciau yn unig i weld amrywiaeth o erthyglau The Cambrian.

Trwy glicio ar y prif far llywio llorweddol, gellir llywio rhwng prif adrannau'r wefan.

Ar dudalennau penodol, bydd is far llywio yn ymddangos, gan alluogi'r defnyddwyr i ddewis amrywiaeth o erthyglau sy'n berthnasol i'w lleoliad ar y wefan.

Gan glicio ar y map o daleithiau America ar y dudalen Hafan, gellir pori neu chwilio cynnwys The Cambrian yn ôl ei berthnasedd i'r dalaith honno. Mae pob talaith ar y map yn ddolen at dudalen gyfatebol y dalaith honno. Mae'r ddolen Taleithiau ar y prif far llywio llorweddol yn cynnig dewislen destun yn hytrach na'r map hwn.

Yn Adran Ohio mae'r map o Ohio yn ddull o bori neu chwilio cynnwys The Cambrian yn ôl ei berthnasedd i siroedd unigol yn Ohio. Mae pob sir ar y map yn ddolen at dudalen gyfatebol y sir honno ar y wefan. Ar waelod ochr chwith holl dudalennau'r wefan bydd rhestr gwymplen yn cynnig opsiwn testun yn hytrach na'r map hwn.

Bydd tudalennau rhai siroedd, yn anochel, yn cynnwys nifer uwch o erthyglau perthnasol nag eraill.

Gall defnyddwyr bori holl dudalennau The Cambrian (gan ddefnyddio dolen Cyfrolau ar y prif far llywio llorweddol, er enghraifft) yn ogystal â phori rhestrau o erthyglau amrywiol yn yr is far llywio.

Mae nifer o'r tudalennau pori hefyd yn cynnwys blwch chwilio dewisol i chwilio'r holl ddeunydd perthnasol i'r adran honno yn y wefan. Gellir defnyddio'r ddolen Chwilio ar y prif far llywio llorweddol hefyd er mwyn creu chwiliadau mwy manwl a chyfyngedig i destun The Cambrian.

Cymorth gyda Zoomify

Gellir rhyngweithio gyda delweddau ar ein gwefan trwy gyfrwng y syllwr Zoomify os yw Flash Player wedi ei lwytho i'ch cyfrifiadur. I wneud defnydd o'r pecyn Zoomify i weld manylion y ddelwedd wedi eu chwyddo, dylid:

  1. Clicio ar y ddelwedd a llusgo'r llygoden mewn unrhyw gyfeiriad.
  2. Defnyddio'r bar llywio ar frig y ddelwedd i chwyddo a dadchwyddo'r ddelwedd, i symud i'r chwith, i'r dde, i fyny ac i lawr neu ail-lwytho'r llun i'w faint gwreiddiol.
  3. Defnyddio A a Z ar yr allweddell i chwyddo a dadchwyddo'r ddelwedd a saethau'r allweddell i symud i'r chwith, i'r dde, i fyny ac i lawr.
  4. Llusgwch y llithrydd, sydd ar frig y bar llywio, i chwyddo neu ddadchwyddo'r ddelwedd.

Ceir un elfen lywio arall ar gyfer y delweddau Zoomify hyn. I'w ddenfyddio, dylid clicio a llusgo'r blwch coch sy'n ymddangos ar y ddelwedd llai ei maint (ar frig uchaf ochr chwith y brif ddelwedd). Bydd hyn yn eich llusgo ar hyd wyneb y brif ddelwedd.

I ddychwelyd at y dudalen Hafan ar unrhyw adeg, dylid clicio ar ddolen Hafan ar y prif far llywio llorweddol.