English
» Adran Ohio


Hawlfraint

Oni nodir yn wahanol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru sydd berchen yr hawl ar y delweddau digidol a rhaid anfon cais at y Llyfrgellydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU os am ganiatâd i'w hatgynhyrchu mewn unrhyw fodd.

Gwnaed pob ymdrech resymol i gydnabod a chysylltu â pherchenogion hawlfraint allanol. Os ydych yn gwybod am unrhyw achosion lle nad yw perchenogion hawlfraint wedi eu cydnabod yn gywir, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda (ohiocambrian@llgc.org.uk) fel y gallwn wneud y newidiadau angenrheidiol.

Mae'r wefan hon yn cynnwys cysylltiadau i safleoedd allanol. Er ein bod yn gwneud ein gorau i sicrhau bod y safleoedd hyn yn ddefnyddiol i'n defnyddwyr, ni allwn gefnogi'r safleoedd hyn na chymryd cyfrifoldeb am eu cynnwys.