English
» Adran Ohio


Ymholiadau Cyffredinol

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru'n cynnig gwasanaeth ateb ymholiadau rhad ac am ddim. Mae croeso i ymholwyr gysylltu â ni gyda'u cwestiynau. Mae rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Ymholiadau ar wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mae sawl ffordd o gysylltu â'r gwasanaeth ymholiadau:

Cwblhau'r Ffurflen Ymholiadau ar-lein
Ffôn: +44 (0)1970 632933
Ffacs: +44 (0)1970 632551
Ffurflen Ymholiadau http://www.llgc.org.uk/holi

Ysgrifennu at: Y Gwasanaeth Ymholiadau, Gwasanaethau i Ddarllenwyr, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU

Cysylltu â ni ynglyn â gwefan The Cambrian

Os hoffech chi gysylltu â ni ynglyn â'r wefan hon, anfonwch e-bost at ohiocambrian@llgc.org.uk neu ysgrifennwch at:

Project Cymru-Ohio
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Aberystwyth
Ceredigion
Cymru
SY23 3BU