English
» Adran Ohio


Cyfeiriaduron

Rhwng 1880 a 1886, gallai darllenwyr The Cambrian bori trwy restrau cynhwysfawr o unigolion Cymreig America. Roeddynt yn rhestrau o unigolion mewn cymunedau, myfyrwyr mewn colegau a gweithluoedd mewn trefi diwydiannol. Bydd y rhestrau hyn o werth hanesyddol i unigolion sy'n ymchwilio hanes teulu, ymfudiad neu gymdeithas y Cymry yn America.

Defnyddiwch y ddewislen isod i bori'r cyfeiriaduron neu chwilio testun cyfeiriaduron mewn cyfrol benodol.

Gallwch hefyd bori rhestr gyflawn o gyfeiriaduron The Cambrian, neu geisio Chwilio Manwl